FAB

Föreningen mot Anorexi och Bulimi

FAB bildades 1995 av en föräldragrupp till patienter på Mandometerkliniken i Stockholm. Syftet var att stödja föräldrar och anhöriga under patientens sjukdomsperiod, vara behjälplig i att få remiss utfärdat till Mandometerklinikerna, sprida information om Mandometerkonceptet och att arrangera föreläsningar om ätstörningar. Anhörigföreningen har stadigt växt och har ett gott samarbete med Mandometerklinikerna vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Sophiahemmet, Hötorget, Danderyds sjukhus och Alingsås.

Föreningen anordnar digitala anhörigträffar

Anhörigträffarnas innehåll kan vara föreläsningar om forskning kring ätstörningar, behandlingsmodeller eller information av patienter som friskskrivits. FAB har vid ett flertal tillfällen under de gångna åren, kunnat glädjas åt att de flesta anhöriga är mycket intresserade av att ta del av tidigare patienters berättelser om hur de blivit friska. Dessa föreläsningar har varit välbesökta, och många frågor har besvarats av f d patienter. Alla anhöriga, även far- och morföräldrar, äldre syskon och sambor är välkomna.

För att delta i de digitala mötena, anmäler du ditt intresse till: info@fabinfo.se. Inbjudningar till möten kommer skickas ut via e-post.

Varmt välkommen till oss på FAB!

Från namninsamling med över 4300 underskrifter och 1700 kommentarer och berättelser i protest mot Region Stockholms omställningsplan.

Planen innebär försämrad ätstörningsvård i hela Sverige, stora risker för patientsäkerheten, längre köer samt minskad valfrihet för patienterna.

Läs fler berättelser på:

https://www.skrivunder.com/signatures/mandometerklinikerna_hotas_av_stangning

Mandometerklinikerna hotas av stängning – unik och effektiv behandling mot ätstörningar riskeras – patienternas hälsa står på spel

Den första patienten kom till Mando 1993. Nu, 30 år senare, är över 2000 patienter friska från sina ätstörningar. Och Sverige har sparat 4 miljoner kronor på varje frisk patient! 

Men nu ska Region Stockholm endast satsa på den egna vården, som aldrig redovisat sina resultat och dragits med mycket stora kostnader.

Regionen tänker ta över all ätstörningsvård och påstår att vården blir jämlik och jämställd[1]. Men i stället går patienternas självbestämmande, integritet, individuella behov och delaktighet, förlorade. Kompetens och innovation föröds, till slut finns det bara en behandling kvar, den psykiatriska. 

Mandometerklinikernas patienter, anhöriga och personal har lämnats utanför alla diskussioner!  

Behandlingsresultat och ekonomiskt ansvar måste avgöra vem som ska behandla patienter med ätstörningar, inte organisatoriska påhitt och revirtänkande. 

Regionens politiker måste lyssna på oss innan beslut fattas, innan det är för sent! 

Vi protesterar mot Regionens förslag, som leder till att valfriheten försvinner, köerna ökar och patientsäkerheten försämras!  

Skriv under uppropet mot försämrad ätstörningsvård du med!

Demonstration till stöd för Mandometerklinikerna

Vi var en stor grupp som samlats utanför Landstingshuset i Stockholm
den 24 oktober.
Det hölls fina, rörande, upprörande tal under tiden vi väntade på att de ansvariga politikerna i Mittenkoalitionen, med Vänsterna stöd skulle komma ut och ta emot oss och vår insamling med mer än 4300 underskrifter, och dryga 1700 berättelser till stöd för Mandometerklinikerna.

Vill du vara med och bidra?

Vi i FAB har alla haft en närstående som behandlats för en ätstörning. När vår närstående blivit frisk har vi kunnat använda vår erfarenhet till att stötta andra i samma situation.
Om du också vill bidra är du välkommen att kontakta:

Rulla till toppen