Välkommen till FAB

Föreningen mot Anorexi/Bulimi för föräldrar och anhöriga till patienter vid Mandometerklinikerna i Huddinge, Danderyd och Alingsås.

Anhörigkvällar vintern/våren 2019

FAB kommer att anordna anhörigkvällar följande datum under vintern/våren 2019:

Huddinge: 18 Februari, 18 Mars, 8 April samt 20 Maj.
Alingsås: 11 Mars, 8 April samt 13 Maj.

Programpunkter kommer att annonseras ut när de står klart att vi får föreläsare till olika önskade ämnen som:
-Syskonkväll
-Forskningen
-Tidigare patienter berättar
-Dietist och uppföljningsprogrammet.

Hälsar Jörgen Frändfors,
Ordförande FAB

Ps.
FAB bygger helt på våra frivilliga insatser. Vi ser gärna att fler kommer till vår grupp, för att främja detta viktiga arbete med stöd till anhöriga.

Avslutningsvis ber jag er att fortsatt stödja FAB, genom att betala in medlemsavgiften för 2018, 200 kronor, som är en ”familjeavgift” till PlusGiro 974070-5.
OBS! Glöm inte att skriva avsändare vid betalning.

Åter igen: Varmt Välkomna!

Därför behövs FAB

Föreningens huvuduppgifter har under senare tid gått från att enbart vara en stödförening kring Mandometerklinikerna, till att bli en fristående anhörigförening med flera uppgifter.

Glädjande nog kan styrelsen för FAB konstatera att ett ökat stöd till föräldrar och anhöriga ger en ökad stabilitet under den svåra tid då deras barn och ungdomar vårdas för sin ätstörning. Det kan också bidra till att ge en tryggare grund att stå på när föräldrarna själva ska ansvara för vården i hemmet i slutskedet av behandlingen. Kunskap om behandlingen och de olika faser som passeras under vägen mot tillfrisknande, undanröjer mycken oro. Denna information från FAB ses som ett komplement till all den information som patientens behandlare ger direkt till anhöriga.

Föreningen har som mål att starta samarbete med föräldrar och anhöriga kring de övriga Mandometerklinikerna i Belgien, England, USA (California) och Australien samt föräldraföreningen Bulan i Finland.

Historik

Föreningen bildades 1995 av några föräldrar som en stödförening kring Anorexicentrum i Huddinge. Huvuduppgiften bestod i att göra den nya behandlingsmetoden känd, som praktiserades där som ett forskningsprojekt. Man ville också på olika sätt stödja behandlingen som deras ungdomar deltog i. 1995 var det mycket ovanligt att behandla ätstörningar utanför psykiatrin och den första styrelsen blev ofta intervjuad, och i vissa fall ifrågasatt, om sitt engagemang för Mandometermetoden. Föräldrar och patienter ställde upp och berättade i pressen och i olika TV-program om den ”nya” metoden att bota ätstörningar och om de goda resultat man uppnådde.

På försök startades för ett par år sedan ett projekt som visade sig kunna vara till stöd för anhöriga. Det var i form av olika nätverksgrupper på olika håll i Stockholm och även i närliggande kommuner. Till nätverken kopplades en sammankallande från föreningen för att hålla liv i gruppen, även när ”gamla” föräldrar lämnade och nya kom till. Styrelsen har dock funnit att formen nätverksgrupp kräver ett stort engagemang från deltagarna för att få gruppen att fungera. Utvärdering pågår för att hitta bättre former för sammankomster ute i länet.